Sturen op waardering werkt, continu

OpinieLab brengt de ervaring en verwachting van de klant op inspirerende en activerende wijze in beeld. Zowel voor het bestuur, het management, als voor de verschillende afdelingen en diensten. Met OpinieLab ontstaat inzicht in beleving en verwachting. Daarbij sluit transparantie en het feit dat klanten kunnen bijdragen aan daadwerkelijke verbetering, feilloos aan bij deze tijd.

Hoe activeren wij de respondent

OpinieLab levert deelnemende zorginstellingen een campagne toolkit waarin activerende elementen zijn opgenomen. Denk aan posters, flyers en een banner voor op de website. Een organisatie die in zee gaat met OpinieLab geeft richting haar klanten een duidelijk kwaliteitssignaal af. In alle openheid geeft ze aan dat ze werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en dat ze de mening van haar klanten zeer op prijs stelt.

Anoniem onderzoek

Kiezen voor OpinieLab, is kiezen voor